Spin บทความ?

เนื่องจากว่าบางครั้งในการทำเว็ปไซต์ของเรา อาจมีการนำข้อมูลจากแหล่งอื่นมายำ ตัดต่อ หรือทำมาเหมือนทั้งหมด อาจทำให้เสี่ยงต่อการโดน Google จัดอันดับเว็ปไซต์เราไปในทิศทางที่ไม่ดี ส่งผลให้เว็ปไซค์เราไม่สามารถทำอันดับได้อย่างที่คิดไว้ ซึ่งตรงจุดนี้เราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการนำคำที่มีความหมายในทางเดียวกันมาใส่แทนบทความ
การสปินบทความก็คือการสร้างบทความจำนวนมหาศาลที่สามารถนำไปโพสต่อหรือทำอะไรก็ตามแต่เราต้องการ โดยที่ กูเกิ้ล ยังเห็นว่าบทความนี้ของเรามีความสดใหม่อยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการตัดแปะหัว กลาง ท้าย ให้มีความหลากหลาย การสปินคำ มี 2 แบบครับ

  1. แบบที่คนอ่านรู้เรื่อง
  2. คนอ่านไม่รู้แต่ bot รู้

ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้งานในรูปแบบไหน
วิธีการ Spin บทความ

  1. ทำการเตรียมเนื้อหาที่จะสปิน
  2. หาคำเหมือนของบทควา
  3. ใส่ปีกกาหัวท้าย {} ขั้นตรงกลางคั่นคำด้วยเครื่องหมาย | ตัวอย่าง  ดังนั้นเราก็ควรจะมี{ความรู้|ความเข้าใจ|ความสามารถในการใช้งาน|นำไปใช้งาน}เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4. เข้าสู่เว็ปไซค์       “articlequeen.com”
  5. ไปที่ Article Spinner ใส่บทความลงไป
  6. จากนั้นเลือกว่าต้องการให้ spin กี่บทความ

แค่เป็นทางเลือกเท่านั้นครับดีที่สุดควรเขียนเอง

Posts created 44

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top