search engine
SEO

Search Engine?

How search engine work?

Search engines ทำงานอย่างไรSearch engine มีหน้าที่หลักอยู่
2 ประการคือ การ crawl และสร้างindex , และการจัดหาผลลัพธ์โดยการหาความคำตอบที่เกี่ยวเนื่องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้

จินตนการว่าโลกอินเตอร์เน็ตเหมือนกับโครงข่ายของสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองใหญ่

แต่ละจุดพักจะมีเอกสารเฉพาะของตนเอง (โดยปกติเป็นหน้าเว็บเพจ แต่บางครั้งจะมีไฟล์ PDF, Jpg หรือไฟล์อื่นด้วย) โดยที่Search engine จะ crawl ไปทั่วทั้งเมืองและหาสถานีทั้งหมดตลอดเส้นทาง โดยตัว Search engine จะใช้สิ่งที่เรียกว่า “ลิงค์ (Link)” เป็นเส้นทางในการสืบค้น

ลิงค์ของโครงสร้างเว็บเป็นการรวมหน้าเพจทั้งหมดที่มีเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Search engine จะผ่านไปตามลิงค์ โดยใช้ Robot อัตโนมัติ ที่เรียกว่า Crawler หรือ Spiders ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสารที่มีการเชื่อมต่อกันหลายๆ พันล้านเอกสารได้

เมื่อตัว Search engine พบหน้าเว็บเพจแล้ว ตัว Search engine จะทำการถอดรหัสโค้ดจากหน้าเว็บเพจและทำการเก็บข้อมูลบางส่วนที่ถูกเลือกแล้วลงไปสู่ฮาร์ดดิสขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกเรียกใช้งานในภายหลังเมื่อถูกเรียกจากคำค้นหา (Search query) เพื่อที่จะบรรลุหน้าที่ในการเก็บเพจหลายร้อยล้านหน้า ซึ่งจะต้องถูกเข้าถึงในเสี้ยววินาทีนั้น ทำให้ Search engine จำเป็นต้องสร้างศูนย์ข้อมูล (datacenter) ทั่วโลก

ระบบเก็บข้อมูลอันใหญ่โตมโหฬารของ Search engine จะประกอบไปด้วยระบบประมวลผลหลายพันตัวเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล เมื่อมีคนทำการค้นหา พวกเขาต้องการที่จะได้คำตอบในทันที การล่าช้าเพียง 1 หรือ 2 วินาทีนั้น สามารถทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ดังนั้นตัว search engine จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาคำตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

เมื่อใครสักคนหาบางสิ่งบางอย่างในอินเตอร์เน็ต Search engine จะเป็นเครื่องมือในการหาเพื่อหาเอกสารหลายร้อยล้านชุด โดยที่ search engine จะทำสองสิ่งคือ หนึ่ง ส่งคำตอบที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับคำค้นหาของคนหาข้อมูล และ สอง คือการเรียงลำดับคำตอบตามความสำคัญของข้อมูล ทั้ง “ความเกี่ยวข้อง” และ “ความสำคัญ” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อขบวนการทำ SEO

ในการค้นหาของ engine นั้น จะให้ความสำคัญกับความเกี่ยวข้องมากกว่าการหาคำที่เหมือนในหน้าเพจแบบง่ายๆ โดยในยุคเริ่มต้นของ search engine นั้น search engine ไม่มีความสามารถมากมาย โดยมีการใช้ขั้นตอนง่ายในการค้นหาซึ่งส่งผลทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี แต่ทาง search engine ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ engine สามารถหาคำตอบคำตอบได้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ผู้ค้นหาพึงพอใจมากขึ้น วันนี้ทาง search engine ได้มีปัจจัยของความเกี่ยวข้องเป็น 100 ปัจจัยที่ใช้ในการทำงาน และหลายๆ ปัจจัยจะถูกพูดถึงในบทความนี้

Search Engine วัดความสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบัน engine หลักของโลกจะแปลความของคำว่าความสำคัญเหมือนกับความนิยม นั้นหมายความว่า เว็บไซด์, เพจ หรือ เอกสารใดๆ ยิ่งได้รับความนิยมมากเท่าไร ข้อมูลที่อยู่ภายในนั้นก็ยิ่งจะมีค่าความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น สมมุติฐานข้อมูลนี้ได้ถูกพิสูจน์ว่าใช้งานได้ดีในทางปฏิบัติ โดยทาง engine มีการเพิ่มของพอใจของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องโดยการใช้ชุดปัจจัยจำนวนมากมาเป็นตัววัดความนิยม

ความนิยมและความเกี่ยวข้องไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่ engine จะใช้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า อัลกอริทึม เพื่อที่จะแยกแยะสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญ รวมถึงใช้ในการจัดอันดับของผลลัพธ์อีกด้วย

อัลกอริทึมนั้นจะประกอบด้วยหลายร้อยส่วนประกอบ ในด้านการตลาดการค้นหา เราจะเรียกส่วนประกอบเหล่านั้นว่า “ปัจจัยการจัดอันดับ (Ranking factors)

Posts created 44

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top